• 00:04:00
  • |
  • 219K

Monhuk Bao muengwung - Moukdavanyh Santiphone ມຸກດາວັນ ສັນຕິພອນ Lao song


ມົນຮັກບ່າວເມືອງວັງ ມຸກດາວັນ ສັນຕິພອນ
ປະພັນໂດຍ ອຈ.ກຸໄລ ລູກລາດອີງຣັງ
ຮຽບຮຽງດັນຕີ ອຈ.ວາດ ວາທະສິນ ວີທີເອສ ສະຕູດິໂອ
ບັນເລງແຄນ ປີ່ຜູ້ໄທ ໂຫວດ ກີຕ້າເບສ ໂດຍ ອຈ.ສົມສັກ ພິລາລັດ
ບັນເລງພິນ ກີຕ້າ ໂດຍ ອຈ.ຊານົນ ຊິນນະລາດ
ຖ່າຍທຳ ຕັດຕໍ່ ກ້ວຍສຸກຂຽວ
ຕິດຕໍ່ ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ
ສປປ.ລາວ +856 20 2303 6699
ລາດຊະອານາຈັກໄທ - +668 2123 9131
ທະວີບເອີລົບ 00333 8181 8726
ທະວີບອະເມລິກາ 001 479 530 5802 - 001 479 601 7553

ຝາກນັກຮ້ອງບ້ານນາ ໄວ້ໃນອ້ອມໃຈ ພໍ່ ແມ່ ພີ່ ນ້ອງ....ແດ່ເດີ້.

Recommended