• 00:14:35
  • |
  • 86.4K

บรรยากาศงานไหว้ครูวัดไผ่ล้อม จ. นครปฐม ประจำปี 2556 หลวงพี่น้ำฝน ประธานในพิธี่


บรรยากาศงานไหว้ครูวัดไผ่ล้อม จ. นครปฐม ประจำปี 2556
โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ( หลวงพี่น้ำฝน ) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
นำศิลปินดาราผู้จัดละครพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองศ์ครูบาอาจารย์โดยมีหลวงพ่อพูลเป็นที่ตั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 หลวงพี่น้ำฝนครอบครูองศ์เดี่ยว เมตตาครอบคนต่อคน โดยไม่มีการพักหรือฉันเพล แต่อย่างใดจนคนสุดท้าย เสร็จสิ้นเวลา 03.00 น ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 เป็นมราประจักษ์ต่อสายตาศิษย์นุศิษย์ที่มาร่วมงาน

Recommended