• 00:07:00
  • |
  • 50.0K

รำบายศรี


สอน การรำบายศรี โดยอาจารย์นาฎศิลป์ แสดงให้เห็นท่ารำ สามารถรำตามได้จนเป็น และหากต้องการเรียนรู้วิธีการทำบายศรี ไปเรียนรู้ได้ที่ http://www.radioubon.com/baisri

Recommended