เพลงคุณธรรม

Tags:

Description:

ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านหนองยาง ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาหัวเมืองพระเสาร์ สพป. ยส1 นำโดย ผอ.รักเกียรติ ทองมูล ฝึกสอนโดย นภาพิศ สามาอาพัฒน์

Leave a comment using Facebook :)