Monhuk Bao muengwung - Moukdavanyh Santiphone ມຸກດາວັນ ສັນຕິພອນ Lao song

Tags:

Description:

ມົນຮັກບ່າວເມືອງວັງ ມຸກດາວັນ ສັນຕິພອນ ປະພັນໂດຍ ອຈ.ກຸໄລ ລູກລາດອີງຣັງ ຮຽບຮຽງດັນຕີ ອຈ.ວາດ ວາທະສິນ ວີທີເອສ ສະຕູດິໂອ ບັນເລງແຄນ ປີ່ຜູ້ໄທ ໂຫວດ ກີຕ້າເບສ ໂດຍ ອຈ.ສົມສັກ ພິລາລັດ ບັນເລງພິນ ກີຕ້າ ໂດຍ ອຈ.ຊານົນ ຊິນນະລາດ ຖ່າຍທຳ ຕັດຕໍ່ ກ້ວຍສຸກຂຽວ ຕິດຕໍ່ ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ ສປປ.ລາວ +856 20 2303 6699 ລາດຊະອານາຈັກໄທ - +668 2123 9131 ທະວີບເອີລົບ 00333 8181 8726 ທະວີບອະເມລິກາ 001 479 530 5802 - 001 479 601 7553 ຝາກນັກຮ້ອງບ້ານນາ ໄວ້ໃນອ້ອມໃຈ ພໍ່ ແມ່ ພີ່ ນ້ອງ....ແດ່ເດີ້.

Leave a comment using Facebook :)